Leievilkår


Leievilkår for utstyr

Tidspunkt for henting avtales for hvert enkelt leieforhold. Utstyret må være levert tilbake kl.09 dagen etter, om ikke annet er avtalt. Utstyret skal alltid returneres i rengjort, ryddet og uskadet tilstand. Vi tar 350 NOK per time for å rengjøre og rydde utstyret.

Alt utstyr har blitt testet før forsendelse, og alle mangler og skader ved retur, blir fakturert leietaker. Vi kan ikke påta oss ansvar for skader forårsaket av force majeure, feil bruk av innleid utstyr eller defekt utstyr.
Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for tapt inntekt hos våre leietakere. Vi kan ikke påta oss ansvar for tapt opptak fra ødelagte minnekort eller annet tap av opptak.

Forhold

Skader, tap eller kostnader dekkes ikke under følgende omstendigheter:

Slitasje, mekaniske eller elektriske forstyrrelser og kortslutning.
Brudd på pærer og lysrør.
Overoppheting av kamera.
Riper på linser.

Egen risikofradrag på NOK 10 000, - (NOK 25 000, - ved tyveri) per hendelse, vil bli belastet leietakeren. (Maks egenandel NOK 20 000,- per hendelse på skade av drone og Zeiss CP3 linsene)

Transport

Kamerakit tilbyr levering av utsyr til og fra set. Satsene vi følger er 350/t + leiebilutgifter.

Leiedager med transport faktureres med 50% av prisen per dag (maks. 2 dager).

Betaling

Dersom du ikke har leid fra oss før, eller ved større forespørsler kan Kamerakit kreve at et depositum betales i sin helhet før leieobjektene utleveres. Alle fakturaer fra oss har 14 dager forfall. Ved forsinket innebetaling påløper det forsinkelsesgebyr og renter ihht. gjeldende satser.

Kansellering

Kansellering opptil 72 timer før leiekontrakten begynner medfører ingen gebyrer. Fra 72 timer til 24 timer før leiekontrakten begynner, må det betales et gebyr på 50% av leieprisen. Fra 24 timer før leiekontrakten begynner, må hele leieprisen betales.

Alle priser er i NOK eksklusiv MVA, moms etc.

Vi tar forbehold om feil på siden og at priser kan endres.