Leievilkår


Leievilkår for utstyr

Leiekontrakten begynner klokka 08:30, dersom ikke annet er avtalt. Det innleide utstyret må returneres innen påfølgende dag klokka 08:30 (avhengig av leieperioden). Hvis leieperioden slutter på en lørdag eller en søndag, må leveransen være som avtalt. Hvis du vil hente utstyr til andre tider enn åpningstidene våre (08.30 - 16.30), kan det ordnes mot ekstra kostnad. Utstyret skal alltid returneres i rengjort, ryddet og uskadet tilstand. Vi tar 600 NOK per time for å rengjøre og rydde utstyret.

Alt utstyr har blitt testet før forsendelse, og alle mangler og skader ved retur, som ikke dekkes av forsikringen, blir fakturert leietaker. Vi kan ikke påta oss ansvar for skader forårsaket av force majeure, feil bruk av innleid utstyr eller defekt utstyr.
Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for tapt inntekt hos våre leietakere. Vi kan ikke påta oss ansvar for tapt opptak fra ødelagte minnekort eller annet tap av opptak.

Forhold

Forsikringen dekker fysisk skade på eller tap av sikrede gjenstander som følge av en ulykke. Skader, tap eller kostnader dekkes imidlertid ikke under følgende omstendigheter:

Slitasje, gradvis avskrivning.
Mekaniske eller elektriske forstyrrelser og kortslutning.
Brudd på pærer og lysrør.
Overoppheting av kameraet
Riper på linser
Andre skader forårsaket av undervannsbruk av forsikret utstyr med mindre andre ordninger er blitt gjort og er lagt til forsikringspapirene dine.
Forsikringsbetingelser

Alle leiekontrakter er lagt til en forsikring som for tiden er 5% for Skandinavia. For resten av verden gjelder en egen sats som beregnes for hvert tilfelle separat.

Egen risikofradrag på NOK 10 000, - (NOK 25 000, - ved enkelt tyveri) per hendelse, vil bli belastet leietakeren.

Transport
Transport av leid utstyr skjer for leietakerens regning. Dager med transport faktureres med 50% av prisen per dag (maks. 2 dager). 

Betaling

Dersom du ikke har leid fra oss før, eller ved større forespørsler kan Kamerakit kreve at et depositum betales i sin helhet før leieobjektene utleveres. Alle fakturaer fra oss har 14 dager forfall. Ved forsinket innebetaling påløper det forsinkelsesgebyr og renter ihht. gjeldende satser.

Kansellering

Kansellering opptil 72 timer før leiekontrakten begynner medfører ingen gebyrer. Fra 72 timer til 24 timer før leiekontrakten begynner, må det betales et gebyr på 50% av leieprisen. Fra 24 timer før leiekontrakten begynner, må hele leieprisen betales.

Alle priser er i NOK eksklusiv MVA, moms etc.

Vi tar forbehold om feil på siden og at priser kan endres.